Combo Keycap & Top cover DKM150 Pink

– Chất liệu nhựa ABS
– Keycap đúc 2 lớp có xuyên LED
– Số phím 104 phím