Keycaps Spherical PBT – Gray

-Hãng sản xuất: A-JAZZ
-Sản phẩm: Keycaps
-Loại: SA profile
-Số phím: 104 phím