Toy switch Ajazz AKT49

  • Model: AKT49 (Big switch)
  • Thương hiệu: AJAZZ
  • Chất liệu: Nhựa PC
  • Kích thước: 68x62x77mm
  • Phân loại: Banana, Kiwi, Peach, Litchi, Blueberry